הרב עידוא אלבה


למד בישיבת מרכז הרב. בשנת תשמ"ב עבר להתגורר בקרית ארבע ולמד בישיבות בחברון.
בשנת תשנ"א הוסמך לרבנות ומאז מכהן כראש כולל במערת המכפלה.

חיבר את הספרים:
* גויל וקלף (בירור כשרות הקלפים שעליהם כותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות).
* טהרת שדה המכפלה (בירור היתר כניסת כהנים למבנה הקיים מעל מערת המכפלה המקורית).
* מצה עשירה (בירור דין עוגיות מצה עשירה).

כמו כן, כתב מאמרים וביניהם: שנאה ותוכחה, זמן קריאת המגילה בחברון ובקרית ארבע והמאמר המפורסם "בירור הלכות הריגת גוי". בשל מאמר זה, הרב נעצר והוגש נגדו כתב אישום באישום של הסתה לגזענות. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר עליו עונש כבד של שנתיים מאסר אותם ריצה בבית סוהר איילון. בית המשפט העליון קיים דיון מיוחד בהרכב מורחב בסוגייה ובסופו של דבר נחלקו שם הדעות. השופטים הדתיים (דעת המיעוט) זיכו את הרב מכל אשמה, ואילו השופטים החילונים (הרוב) הותירו את ההרשעה על כנה.